• Co zyskują Państwo dzięki Farmaceucie Domowemu :

  • większą skuteczność terapii - poprzez edukację na temat leczenia – wiedząc, z czego wynika zastosowanie leków, jak i o jakich porach je przyjmować, jak zastosować np. leki w inhalatorze łatwiej trzymać się ich prawidłowego stosowania, co przekłada się na ich większą skuteczność
  • większe bezpieczeństwo – poprzez sprawdzenie przez farmaceutę stosowanych przez Państwa leków możliwe jest wykrycie i rozwiązanie pojawiających się problemów (np. uboczne, niepożądane ich działania, problem równoczesnego stosowania innych leków a także suplementów diety, które mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia oraz problem stosowania wielu leków jednocześnie)
  • edukację na temat dodatkowych, koniecznych zmian w stylu życia, np. zmiany diety w celu poprawy jakości życia i skuteczności leczenia
 • Jak skorzystać z porady Farmaceuty Domowego

  Porady farmaceutyczne - produkt

  Aby skorzystać z pomocy Farmaceuty Domowego nie trzeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy w formularzu podać adres e-mail, na który chcą Państwo otrzymać odpowiedź i wpisać treść pytania.

  Farmaceuta Domowy poświęci odpowiednią ilość czasu na analizę wszystkich aspektów zadanego przez Państwa pytania i przygotuje odpowiedź i poradę najbardziej pasującą do Państwa problemu.

Przed użyciem leku zapoznaj się ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, danymi dotyczącymi działań niepożądanych i dawkowaniem oraz informacjami dotyczącymi jego stosowania - skonsultuj się z Farmaceutą Domowym - gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Leki a suplementy diety – jak je odróżnić

Co to są leki

Leki to substancje lub mieszaniny substancji o określonym czynnym działaniu, podawane różnymi drogami (np. doustnie, dożylnie lub doodbytniczo) w celu osiągnięcia pożądanego efektu leczniczego lub w celu zapobiegania określonej chorobie bądź pogorszeniu stanu zdrowia na drodze hamowania przyczyn lub objawów choroby lub też zapobiegania jej rozwojowi. Substancje zawarte w leku mogąbyć pochodzenia naturalnego lub powstawać na drodze chemicznej i muszą znajdować się w nim w ściśle określonych ilościach, a sam lek musi mieć określoną postać farmaceutyczną (np. tabletki, syropy, ampułki). Leki stosuje się podając je w określonych dawkach.

Lekami nazywa się także substancje stosowane w celach diagnostycznych (np. środki kontrastowe podawane w diagnostyce obrazowej – np. rtg lub tomografii komputerowej) oraz substancje modyfikujące niezmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).

Leki mogą być innowacyjne (oryginalne), czyli chronione patentem obejmującym jego skład i proces wytwarzania w okresie przewidzianym przez prawo patentowe. Przygotowanie takich leków wymaga przeprowadzenia przez producenta wieloletnich, kosztownych badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, co znajduje swoje odzwierciedlenie w cenie leku.

Leki mogą też mieć charakter odtwórczy (leki generyczne, zamienniki) – zawierają tę samą substancję czynną lub mieszaninę substancji czynnych, co lek innowacyjny, ale możliwość ich sprzedaży istnieje dopiero po zakończeniu ochrony patentowej leku oryginalnego. Cena leku generycznego jest dużo niższa od ceny leku innowacyjnego, ponieważ jego producent nie ponosi kosztów badań nad stworzeniem nowego leku, a korzysta z gotowej i znanej już formuły leku oryginalnego. By lek generyczny mógł być sprzedawany, musi przejść tylko  jedno badanie, w którym udowodni się, że zachowanie substancji czynnej w organizmie człowieka podobne jest w granicach od 80% do 120% do zachowania substancji czynnej leku innowacyjnego.

Leki wydawane są w aptekach lub punktach aptecznych na podstawie wystawionej przez lekarza recepty. Niektóre leki dostępne są nie tylko w aptekach, ale także np. w supermarketach czy na stacjach benzynowych – bez recepty, w tzw. sprzedaży odręcznej (OTC). Pacjent ma wtedy możliwość samodzielnego wyboru leku, ale zawsze przed zakupem warto poradzić się farmaceuty, a przed zastosowaniem leku przeczytać znajdującą się w opakowaniu ulotkę dotyczącą stosowania leku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy decyzja dotycząca kupna danego leku podyktowana jest jego reklamą.

Co to są suplementy diety

Suplementy diety nie są lekami. Są środkami spożywczymi. Stosowanie suplementów diety nie ma na celu leczenia czy diagnostyki lub zmiany fizjologicznych funkcji organizmu, a służy jedynie uzupełnieniu diety o składniki, które z różnych powodów mogą występować w niej w niedostatecznych ilościach. Suplementy diety zwykle zawierają w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub fizjologiczny.

Poziom witamin i innych składników obecnych w suplementach diety, w zalecanej przez producenta dziennej porcji spożywanego suplementu diety powinien uwzględniać:

 • maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin i tych składników (np. mineralnych), oraz
 • bezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka związane ze zwykłym stosowaniem suplementu diety zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu.

Informacje dotyczące suplementów diety nie mogą stwierdzać lub sugerować, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających organizmowi ilości składników odżywczych.

Deklarowane zawartości witamin i innych składników wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu oraz w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spożycia.

Ponadto oznakowanie suplementu diety nie może przypisywać właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości ani przypisywać innych właściwości, których produkt nie posiada lub sugerować,  że posiada on szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne produkty posiadają takie właściwości.

Suplementy diety dostępne są w sklepach spożywczych, supermarketach, ale także w aptekach, co może sugerować, że są one lekami dostępnymi bez recepty. Jednak przed sprzedażą suplementu diety producent nie musi wykonywać żadnych badań dotyczących zachowania się jego składników w organizmie człowieka.

Co to są środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego to środki spożywcze, które ze względu na specjalny skład lub sposób produkcji wyraźnie różnią się od środków spożywczych przeznaczonych do normalnego spożycia i zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu są przeznaczone do zaspokajania szczególnych potrzeb odżywczych następujących kategorii konsumentów:

 • osób z zaburzeniami trawienia lub metabolizmu,
 • osób o szczególnych warunkach fizjologicznych, oraz
 • zdrowych niemowląt i małych dzieci.

Wyłącznie środki spełniające potrzeby odżywcze tych dwóch pierwszych kategorii osób mogą zawierać informację „dietetyczny” czy „do stosowania w diecie”.

Wśród środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyróżnić można np.:

 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt (tj. dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy) i preparaty pochodne
 • przetworzone środki spożywcze na bazie zbóż i odżywki dla niemowląt i małych dzieci
 • środki spożywcze stosowane w celu redukcji masy ciała
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
 • środki spożywcze dla osób nietolerujących glutenu