• Co zyskują Państwo dzięki Farmaceucie Domowemu :

  • większą skuteczność terapii - poprzez edukację na temat leczenia – wiedząc, z czego wynika zastosowanie leków, jak i o jakich porach je przyjmować, jak zastosować np. leki w inhalatorze łatwiej trzymać się ich prawidłowego stosowania, co przekłada się na ich większą skuteczność
  • większe bezpieczeństwo – poprzez sprawdzenie przez farmaceutę stosowanych przez Państwa leków możliwe jest wykrycie i rozwiązanie pojawiających się problemów (np. uboczne, niepożądane ich działania, problem równoczesnego stosowania innych leków a także suplementów diety, które mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia oraz problem stosowania wielu leków jednocześnie)
  • edukację na temat dodatkowych, koniecznych zmian w stylu życia, np. zmiany diety w celu poprawy jakości życia i skuteczności leczenia
 • Jak skorzystać z porady Farmaceuty Domowego

  Porady farmaceutyczne - produkt

  Aby skorzystać z pomocy Farmaceuty Domowego nie trzeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy w formularzu podać adres e-mail, na który chcą Państwo otrzymać odpowiedź i wpisać treść pytania.

  Farmaceuta Domowy poświęci odpowiednią ilość czasu na analizę wszystkich aspektów zadanego przez Państwa pytania i przygotuje odpowiedź i poradę najbardziej pasującą do Państwa problemu.

Przed użyciem leku zapoznaj się ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, danymi dotyczącymi działań niepożądanych i dawkowaniem oraz informacjami dotyczącymi jego stosowania - skonsultuj się z Farmaceutą Domowym - gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Polityka Prywatności

1. Wstęp

pharMaison mgr farm. Barbara BielskaInformacje i porady farmaceutyczne zdaje sobie sprawę z wagi, jaką przywiązują Państwo do ochrony własnej prywatności podczas odwiedzania witryn internetowych, dlatego też bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych użytkowników serwisu Farmaceuta Domowy i dokłada wszelkich starań w celu wypracowania długoterminowych relacji opartych na zaufaniu.
Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych przez serwis odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997r.

2. Pozyskiwanie danych

Podczas każdych Państwa odwiedzin w serwisie Farmaceuta Domowy serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, usługodawcy internetowego, witryny, z której uzyskano dostęp do serwisu, witryn odwiedzanych podczas korzystania z serwisu, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu serwisu.
Ponadto, podczas korzystania z serwisu serwerydokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co – w stosownych przypadkach – umożliwia identyfikację np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron. pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne zastrzega sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

3. Pliki „cookies”

W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających serwis wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza serwisem Farmaceuta Domowy.
Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji automatycznego zapisu bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa każdorazowo o przesyłaniu plików cookies i pytała o Państwa zgodę.

4. Identyfikatory sesji

Serwis wykorzystujeidentyfikatory sesji. Identyfikatory sesji pozwalają na poruszanie się wraz z osobami odwiedzającymi oraz na ich identyfikację podczas przeglądania różnych witryn w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników i gromadzenia szerokich danych demograficznych do wykorzystania zbiorczego. W ten sposób nie dochodzi do gromadzenia bądź zachowywania danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zawierają informacje na temat zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. informacje, które mogą być wykorzystane do określenia Państwa tożsamości. Tego rodzaju informacje obejmują np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Informacje, których nie można w bezpośredni sposób powiązać z Państwa prawdziwą tożsamością (np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników danej witryny), nie stanowią danych osobowych.
Korzystanie z części nieodpłatnej serwisu Farmaceuta Domowy nie wymaga ujawnienia swojej tożsamości. Do skorzystania z odpłatnej części serwisu wystarcza podanie adresu e-mail, a podanie danych osobowych wynika z procesu płatności za usługę. Wszelkie dane osobowe przekazywane są przez Państwa podczas korzystania z serwisu Farmaceuta Domowy  dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że bez ich podania skorzystanie z części odpłatnej serwisu nie będzie możliwe.

6. Cel przetwarzania

W przypadku braku innych prawnych obowiązków, dostarczone przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług przez serwis Farmaceuta Domowy.
pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, organizacjom ani władzom państwowym, chyba, że zostanie do tego zobowiązana na mocy obowiązkowych przepisów krajowych. Ewentualni usługodawcy podlegają obowiązkowi zachowania poufności w stopniu niemniejszym, niż pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne. W przypadku korzystania z pomocy technicznej administratorzy mogą mieć możliwość uzyskania krótkiego wglądu w Państwa dane.
pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne może udostępniać zbiorcze, anonimowe dane oparte o informacje zebrane od Użytkowników serwisu potencjalnym partnerom. W takich przypadkach udostępnianie będą wyłącznie informacje statystyczne, a dane osobowe użytkowników pozostaną ściśle poufne.

7. Bezpieczeństwo

pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich uzyskanych danych. Bezpieczeństwo systemów podlega regularnej kontroli w celu zapewnienia bieżącej ochrony przed zniszczeniem, utratą i/lub nieautoryzowanym dostępem do zebranych danych. Stosowane środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane oraz usprawniane zgodnie z rozwojem technicznym.

8. Prawa dostępu i korekty danych

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich korekty w przypadku stwierdzenia, że są one nieaktualne bądź błędne. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w danych teleadresowych.

9. Rezygnacja

W dowolnie wybranym momencie mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania rezygnacji z wykorzystywania swoich danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w danych teleadresowych.

10. Odsyłacze do innych witryn internetowych

Pragniemy zwrócić uwagę, że operatorzy witryn internetowych odwiedzanych za pomocą odsyłaczy mają możliwość umieszczania w pamięci danych osobowych natychmiast po uzyskaniu dostępu do powyższych witryn, zwłaszcza poprzez stosowanie plików cookies. pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje iporady farmaceutyczne nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności w przypadku, w którym Państwa dane zostaną zgromadzone, przetworzone, wykorzystane i/lub przekazane innym osobom.

11. Modyfikacje

Polityka prywatności obowiązuje od 1 marca 2013 r. pharMaison mgr farm. Barbara Bielska Informacje i porady farmaceutyczne zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie zmian/poprawek do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Osoby korzystające z serwisu Farmaceuta Domowy powinny regularnie zapoznawać się z niniejszą stroną w celu uzyskania informacji na temat wszelkich ewentualnych zmian.